Vår verksamhet

Som svensk oberoende advokatbyrå biträder vi små, medelstora, ägarledda bolag samt börsnoterade svenska och utländska bolag, organisationer och stiftelser med kvalificerad juridisk rådgivning.

Vi är inriktade på affärsjuridik, särskilt inom följande områden:

  • Avtals- och köprätt
  • Process- & skiljemannarätt
  • Associationsrätt
  • Företagsförvärv
  • Telekommunikationsrätt
  • Immaterial- & IT-rätt
  • Fastighets- & hyresrätt

Vi har goda kontakter med framstående utländska advokatbyråer, vilket tillförsäkrar våra klienter tillgång till högkvalitativt biträde i internationella tvister, skiljeförfaranden och transaktioner med internationell anknytning (cross-border transactions).

Affärsjuridik

Hos oss får du hjälp vid förhandling och upprättande av avtal. Avtal handlar ofta om vad du vill uppnå med din affär å ena sidan och vad du å andra sidan behöver tänka på utifrån juridiken.

Med lång och gedigen erfarenhet av internationell affärsjuridik har vi även goda kontakter med framstående utländska advokatbyråer. Något som ger dig tillgång till högkvalitativt biträde i internationella tvister, skiljeförfaranden och transaktioner.

Process- och skiljemannarätt

Bedriver du en affärsverksamhet kan det inträffa att du hamnar i en situation där du inte är överens med din motpart. Det kan handla om kvaliteten på tjänsten eller produkten, hur ett avtal skall tolkas, skadeståndskrav eller andra tvister.

Till vår kärnverksamhet hör processer i allmän domstol, förvaltningsdomstol samt skiljeförfaranden inom våra områden.

Eftersom varje fall är unikt utgår vi alltid från ditt individuella behov och situation och sätter oss in i din specifika verksamhet.

Vi nöjer oss aldrig med annat än ett högkvalitativt jobb och eftersträvar alltid en nära och transparent relation till våra klienter. Vi lägger alltid extra stor vikt vid den personliga kontakten.

Övriga områden

Vi har mångårig erfarenhet av företagsförvärv, bolagsrätt, telekommunikationsrätt, immaterial- & IT-rätt och fastighets- & hyresrätt.

Nordenson Advokatbyrå kan bistå dig med rådgivning inom t.ex. olika typer av bolagsrättsliga ärenden. Det kan handla om hjälp när ditt företag eller verksamhet skall säljas eller startas upp eller om du skall köpa ett bolag eller en verksamhet.