Ny medarbetare – Jur. dr Patrik Schöldström

Den 1 mars 2019 börjar Patrik Schöldström vid Nordenson Advokatbyrå. Patrik Schöldström är inriktad på skiljedomsrätt och dispositiva tvistemål.

Han är jur. dr och docent i processrätt. Han har varit hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan advokat. De senaste tre åren har han varit föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, vid Juridiska Fakulteten, Stockholms universitet.

På Nordenson Advokatbyrå kommer han att åtaga sig uppdrag som skiljeman och som rådgivare i tvister och processer. Han har under sin mångåriga erfarenhet av processrätt medverkat i ett stort antal svenska och internationella skiljeförfaranden (ad hoc och institutionella) i egenskap av ombud och framför allt skiljeman; ordförande, ensam skiljeman och partsutsedd. Han var expert i Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37).

Hans senaste publikation är ”Tvistemålsanalys för praktiskt bruk” (Jure, 2017). Juridiskt författarskap kommer han att ägna sig åt även i sin verksamhet vid Nordenson Advokatbyrå.

”Vi ser fram emot att Patrik börjar hos oss vid Nordenson Advokatbyrå. Med Patriks skicklighet och mångåriga erfarenhet stärks byråns kompetens och position inom våra tvistlösnings- och övriga affärsjuridiska verksamhetsområden som kommer att vara till stor nytta för våra svenska och utländska uppdragsgivare”, säger advokaten Per Nordenson.