Patrik Schöldström

Specialkompetens

Skiljeförfaranden och processer. Allmän civilrätt, kontrakts- och skadeståndsrätt samt fordringsrätt och försäkringsrätt.

Erfarenhet

Patrik Schöldström har bred och djup erfarenhet som domare, rättsvetenskapsman och advokat. Han har medverkat i flera dussintals svenska och internationella skiljeförfaranden (ad hoc och institutionella) i egenskap av ombud och framför allt skiljeman; ordförande, ensam skiljeman och partsutsedd. Expert i Skiljeförfarandeutredningen (SOU 2015:37).
• Docent i processrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet
• Föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, 2016–2019
• Hovrättsråd, Svea hovrätt, 2008–2019
• Advokat, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, 2003–2008 (bitr. jurist 1999–2003, delägare 2004–2008)
• Lärare i processrätt och civilrätt vid Stockholms universitet, 1983–
• Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 1999–2000
• Hovrättsfiskal, Svea hovrätt, 1990–1999
• Tingsnotarie, Södra Roslags tingsrätt, 1987–1989

Publikationer
Tvistemålsanalys för praktiskt bruk (2017)
The Arbitrator’s Mandate (akad. avh. 1998)
Många artiklar och rättsfallskommentarer m.m. i framför allt skiljedomsrätt och processrätt

Utbildning

• Jur. dr Stockholms universitet 1998
• Jur. kand. Stockholms universitet 1987
• Studier i bl.a. ekonomisk historia och nationalekonomi

Språk

Svenska och engelska (Läser franska, spanska och tyska)

Telefonnummer

Hem: +46 8 758 48 46

Mobil: +46 708 63 07 17

Email

patrik@nordensonlaw.se