Johanna Adut

Specialkompetens

Johanna sköter det administrativa arbetet på kontoret. Johanna har flera års erfarenhet inom kontor och administration.

Utbildning

Logistikprogrammet, inriktning logistik

Språk

Svenska och engelska

Telefonnummer

Hem: +46 8 611 58 80

Email

johanna@nordensonlaw.se