Emma Feldman

Specialkompetens

Emma är för närvarande tjänstledig på grund av politiskt förtroendeuppdrag som kommunalråd.