Anna Hoflund

Specialkompetens

Anna är vår sommarnotarie. Anna studerar på Juristprogrammet vid Lunds universitet efter att ha fått en plats genom goda resultat på den utvidgade juridiska introduktionskursen som den juridiska fakulteten tillhandahåller. Anna hjälper oss med det administrativa arbetet på kontoret och bistår våra jurister med rättsutredningar.

Utbildning

  • San Diego State University 2016–2017
  • Utvidgad juridisk introduktionskurs, Lunds universitet 2017
  • Juristprogrammet, tre terminer, Lunds universitet 2017

Språk

Svenska och engelska

Telefonnummer

Hem: +46 8 611 58 80

Email

anna@nordensonlaw.se