Anette Palmquist

Specialkompetens

Anette sköter det administrativa arbetet på kontoret. Anette har arbetat inom flera olika branscher, bl.a. på revisionsbyrå och på en ideell förening och har många års erfarenhet inom administration och ekonomi.

Språk

Svenska och engelska

Telefonnummer

Hem: +46 8 611 58 80

Email

anette@nordensonlaw.se